adana özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi

 adana Hacer Özdemir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi

Özel Eğitim, çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey için gereklidir. 

Adana Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bireyin sağlık, işitme, görme, konuşma, sosyal duygusal durum, genel zeka, akademik performans, iletişim durumunu dikkate alan kısa ve uzun dönem hedeflerin belirlendiği bireysel eğitim planları hazırlar ve uygular.Uygulanan bu bireysel eğitimler, çocukların yaş ve sorunlarına göre ayrılmış gruplarda, grup eğitimi ile de desteklenmektedir.

 Psikolojik Danışmanlık

Adana Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’de okul yaşamında dikkat eksikliği, duygusal ve sosyal uyum güçlüğü yaşayan ve bundan dolayı eğitim başarısı olumsuz etkilenen bireylere psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 Destek Eğitim

Adana Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’de normal ilköğretime devam ederken öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerimize ders başarılarını arttırmaya yönelik bireysel destek eğitim programı uygulanmaktadır.

Fizyoterapi

Adana Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’de uzman fizyoterapistlerimiz, öğrencilerimize fizyoterapi hizmeti vermektedirler.

 

adana özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi,hacer özdemir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi,adana özel eğitim,adana özel rehabilitasyon merkezi,hacer özdemir özel eğitim,hacer özdemir özel rehabilitasyon merkezi,